Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja dla osób doświadczających trudności z komunikowaniem się

Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Osoby, które doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – osoby uprawnione, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej.

Kontaktując się z pracownikami urzędu, osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej oraz z usługi tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, należy zgłosić do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Świadczenie może być realizowane również z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Zgłoszenia można dokonać:
pisemnie na adres: Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05 – 180 Pomiechówek,
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, Pomiechówek, I piętro, pok. nr 10,
poprzez wysłanie mail'a na adres: urzad@pomiechowek.pl ,
telefonicznie pod nr tel.: (22) 765-27-24, za pośrednictwem osoby przybranej,
faxem pod nr: (22) 765-27-10, podając sposób przekazania informacji zwrotnej,
telefonicznie SMS, MMS na nr: 500-530-458.

Urząd zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Pracownik urzędu skontaktuje się z osobą uprawnioną za pomocą wybranego sposobu komunikacji: sms-em, mailem, bądź faksem, w celu potwierdzenia miejsca oraz terminu spotkania.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia organ administracji publicznej, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

Podstrony:
  • Formularz
    ZGŁOSZENIE CHĘCI SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZA PJM, SJM I SKOGN PODCZAS WIZYTY W URZĘDZIE GMINY POMIECHÓWEK

Wytworzył:Monika Lubelska, data: 22.05.2012 r., godz. 08.45
Wprowadził:Nieznany, data: 22.05.2012 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.05.2012 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 09.23NieznanyEdycja strony
22.05.2012 r., godz. 09.22NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 8773 razy.